Pożyczki unijne

Pożyczki unijne przyznawane z funduszy europejskich a konkretnie z Regionalnych Programów Operacyjnych uzupełniły znany od wielu lat polskim firmom system dotacyjny. Są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. Przedsiębiorczość, innowacje, energetyka i sprawy społeczne to głównie te obszary gospodarki i obywateli wspierają fundusze z unii europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski.

Pożyczki z funduszy europejskich to oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla 15 regionów Polski. Wspomagają one konkurencyjność przedsiębiorstw, badania i rozwój technologiczny, a także wspierają zatrudnienie i spójność społeczną. Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym. Pożyczki przyznawane ze środków pochodzących z funduszy unijnych cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją czy poprawą efektywności energetycznej. Ponadto dla przedsiębiorców szczególnie ucierpiałych w skutek pandemii Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował następujące rozwiązania.

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych, które przygotowuje Bank Gospodarstwa KRAJOWEGO. Dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,akacje kredytowe - możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań. Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. Możliwość niestosowania odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19