O nas

Historia firmy


Rok 2010


Dnia 23.09.2010 roku nastąpił debiut spółki CWPE na giełdzie NewConnect w Warszawie.

Rok 2008


Podjęto decyzję o przekształceniu formy prawnej spółki z o.o. na spółkę akcyjną. 1 sierpnia 2008 roku Sąd ejonowy dla Wrocławia Fabrycznej - zrejestrował przeksztłacenie formy prawnej.

Rok 2007


W roku tym koncentrowano się w nim na dobrym przygotowaniu do absorpcji funduszy pomocowych na lata 2007-2013, szczególny akcent położono również na szkolenia.
W czwartym kwartale rozpoczęto wdrażanie projektu franczyzy, którego celem jest rozwinięcie sieci Biur Regionalnych CWPE na terenie całego kraju.

Rok 2006


W tym roku fundusze europejskie przewidziane na lata 2004-2006 zostały w większości wykorzystane. W związku z tym CWPE było zmuszone dostosować poziom naszego zatrudnienia do tych okoliczności. Postanowiliono również przenieść siedzibę do nowego biura.
W listopadzie tego roku CWPE pozyskało strategicznego inwestora - PHU Surfland Sp. z o.o.

Rok 2005


W tym roku ilość świadczonych usług ciągle wzrasta. W 2005 roku liczba zrealizowanych projektów na rzecz naszych Klientów przekroczyła 600 a zatrudnienie wzrosło do 100 osób - wliczając w to zewnętrznych partnerów.
Pracownicy CWPE nie tylko prowadzili szkolenia, ale aktywnie uczestniczyli w życiu regionu - poprzez udział w targach handlowych i konferencjach ogólnopolskich.

Rok 2004


W tym roku pozyskano wielu Klientów z terenu całej Polski, w związku z czym rozwój firmy nabrał jeszcze większego tempa. Aby w pełni sprostać potrzebom Klientów i sprawnie świadczyć nasze usługi, znacząco powiększono kadrę pracowników.
Nie tylko potrzeby Klientów są ważne, ale również potrzeby pracowników. Aby zadbać o miłą atmosferę w biurze, organizowane były imprezy integracyjne.
Pod koniec 2004 roku działania CWPE zostały docenione i ukoronowane nadaniem nam certyfikatu „The best in Poland" w ogólnopolskim konkursie oceniającym jakość świadczenia usług. Certyfikat ten zaświadcza kompetencje w zakresie konsultingu europejskiego i szkoleń.

Rok 2003


W tym roku podpisano pierwsze umowy na świadczenie usług pozyskania funduszy unijnych na krajowe projekty inwestycyjne, w związku z czym zatrudniono nowych pracowników i przeniesiono siedzibę firmy do nowego (o wiele większego od poprzedniego) biura.
Rok 2003 zaowocował również rozszerzeniem asortymentu usług świadczonych przez CWPE. Rozpoczęto świadczenie usług szkoleniowych, które stały się niezwykle popularne wśród naszych Klientów.

Rok 2002


We wrześniu tego roku Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. obrało nowy kierunek działalności - jakim jest doradztwo europejskie.

Rok 2000


W tym roku zawiązano spółkę. Założycielami firmy byli Rafał Czerkawski i Janusz Grzesiek.

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo