O nas

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. powstało w 2000r.

Znając i rozumiejąc problematykę oraz zagadnienia związane z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestycyjnej, Centrum Wspierania Projektów Europejskich aktywnie wspiera działalność Klientów, poprzez kompleksową pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania (głównie w formie dotacji), dostarczanie istotnych informacji do podejmowania strategicznych decyzji oraz podnoszenie kompetencji zawodowych w drodze szkoleń.

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. jest jedną z najdłużej działających w branży doradztwa dotacyjnego i jedną z wiodących firm w Polsce, świadczących usługi doradczo-szkoleniowe z zakresu aplikowania o środki z Unii Europejskiej. CWPE to firma wysoce ceniona przez Klientów za jakość świadczonych usług i profesjonalizm kadry. Na przestrzeni ostatnich lat firma pozyskała dotacje i inne formy finansowania (np. kredyty, leasing, faktoring) dla ponad 600 projektów inwestycyjnych oraz przeszkoliła blisko 2.000 osób. Centrum Wspierania Projektów Europejskich jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, posiada status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego oraz należy do Klastra Wspólnoty Wiedzy i Innowacji. W 2005 roku Centrum wdrożyło ISO 9001:2000. W rankingu niezależnych czasopism „Fundusze Europejskie” i „EuroEkspert” CWPE zostało uznane za najskuteczniejszą firmę konsultingową w Polsce w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2004-2006. Ponadto firma ta otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia m.in. wyróżnienie w konkursie Forum Jakości Quality International 2008.

Nasze doświadczenia zdobyte podczas pracy w bankach i firmach leasingowych oraz profesjonalne podejście do Klienta sprawiły, że nasza Firma jest jednym z najlepszych doradców do spraw finansowych i organizacyjnych w Polsce. Naszym celem jest ścisła współpraca z naszymi Klientami, ich Kontrahentami oraz Instytucjami zewnętrznymi, dewizą zaś uczciwe i rzetelne podejście do Klienta, który jest naszym Partnerem we wspólnym dążeniu do unowocześniania polskiej przedsiębiorczości i rolnictwa.

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza Przedsiębiorczość w Polsce - Regionalny Program Wsparcia dla MSP realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w następujących dziedzinach:

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. posiada również akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługi doradcze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekty zrealizowane współfinansowane przez Unię Europejską:
Działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” – etap I
 

Tytuł Projektu: Rozwój Spółki CWPE S.A. poprzez eksport
Nazwa Beneficjenta: Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-02-078/11-00
Wartość projektu: 15 375,00 PLN
Wartość dofinansowania: 10 000 PLN
Okres realizacji: 01.06.2011 - 31.11.2011

 

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo