Kursy zawodowe i kwalifikacyjne

Programy europejskie dają możliwość wielu osobom zrobienia kursów podnoszących kwalifikację bądź kursów przygotowawczych do wykonywania określonego zawodu. Kursy organizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych są najczęściej bezpłatne lub kosztują stosunkowo niewiele w porównaniu z cenami rynkowymi za podobne usługi.

Kursy są w pełni profesjonalne, osoby zaangażowane do ich prowadzenia są weryfikowane pod względem wiedzy i umiejętności. Należy jednak wiedzieć, że w dofinansowanie do kursów nie są przyznawane osobom prywatnym, ponieważ mogą się o nie ubiegać jedynie przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne. Firma, która otrzyma dofinansowanie do kursów może zorganizować je dla swoich pracowników oraz dla osób niezatrudnionych w firmie. Jeśli chodzi o szukanie informacji o kursach trzeba pamiętać, że są one ogólnodostępne. Można znaleźć je na stronach rządowych, na stronach internetowych Unii Europejskiej, w urzędach pracy czy nawet w mediach społecznościowych. Jeśli kurs jest dostępny w urzędzie pracy trzeba sprawdzić czy nie jest on skierowany tylko dla osób bezrobotnych.

Kursy dla osób bezrobotnych uczą najczęściej jak znaleźć pracę, jak zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy i jak zdobytą pracę utrzymać. Inne natomiast uczą wykonywania konkretnego zawodu np. kurs fryzjerstwa, kurs szwaczki kurs stylistki rzęs czy paznokci, kurs aranżacji wnętrz, kurs prawa jazdy, czy kwalifikacji zawodowych itd.

Z kursów mogą oczywiście korzystać także osoby, które mają już pracę, ale chcą podwyższyć swoje kwalifikację. Konkurencja na rynku pracy jest naprawdę spora, więc warto skorzystać z darmowych możliwości ulepszenia swojego CV. Ze środków pochodzących z funduszy unijnych organizowane są kursy językowe na różnych stopniach zaawansowania czy kursy z obsługi komputera, kursy informatyczne czy kursy podnoszące umiejętności tzw. miękkie. Są nimi np. opanowanie, dobra organizacja pracy, punktualność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole czy zaangażowanie w realizację zadań.