Dotacje

W latach 2007 - 2013 Polska uzyska
z Unii Europejskiej ponad 80 mld euro,
z czego 67,3 mld euro na realizację polityki spójności i 13,2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Dla potencjalnych beneficjentów udostępnione zostanie sześć programów operacyjnych (PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Pomoc Techniczna, PO Europejska Współpraca Terytorialna) oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, po jednym na każde województwo.

Dzięki pomocy CWPE to Ty możesz być jednym z beneficjentów!

Nasza oferta:

Najpoważniejszym źródłem współfinansowania planowanych inwestycji oprócz środków Funduszy Strukturalnych UE będą w najbliższych latach środki Mechanizmu Finansowego EOG, NMF, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, krajowe środki pochodzące z budżetu RP dystrybuowane w ramach programów ministerialnych oraz środki funduszy i fundacji celowych. Środki te zwykle mają formę pomocy bezzwrotnej. Ponadto podmioty, o ile spełniają stawiane im wymogi, mogą ubiegać się o finansowanie bankowe (kredyty komercyjne i referencyjne) oraz leasingowe. Dla firm dobrym sposobem pozyskiwania kapitału na realizację planów rozwojowych może stać się publiczna emisja akcji (wprowadzenie na giełdę), pozyskanie inwestora zewnętrznego oraz fundusze Venture Capital.

Instytucje Zarządzające funduszami zapowiadają, iż w nowym okresie bardzo silnie wspierane będą inwestycje w kapitał ludzki oraz przedsięwzięcia związane z informatyzacją. Bardzo duży nacisk nałożony zostanie na innowacyjność realizowanych projektów. Inwestycje w innowacyjność przyczyniają się bowiem długofalowo do rozwoju firm - ich efekty nie pojawiają się często od razu lecz rozwijają się i procentują perspektywie kilku lat.

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego i dowiedz się jak skorzystać z unijnych dotacji.

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo