Korekta raportu nr 14/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Wrocław, 29 października 2019

 Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż zmianie ulegną terminu publikacji raportów okresowych.
Publikacja raportów w 2019 r. będzie odbywała się w następujących terminach:
- raport roczny za 2017 r. – 30 listopada 2019 r.
- raport okresowy na I kwartał 2019 r. – 30 listopada 2019 r.
- raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 30 listopada 2019 r.
- raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 30 listopada 2019 r.
- raport roczny za 2018 r. – 30 listopada 2019 r.
W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie EBI nr 14/2019 z 27 września 2019 r. Emitent informuje, iż wciąż trwa badanie sprawozdania finansowego 2017 r. przez biegłego rewidenta, w związku z czym spółka zmuszona jest przełożyć daty publikacji raportów.
W związku z publikacją niniejszego raportu doszło do naruszenia zapisów § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zakresie nieterminowego przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zmiany terminu publikacji korekty raportu rocznego za 2018 r.
Przedmiotowe naruszenie jest konsekwencją faktu, iż Emitent powziął informację o konieczności przedłużenia badania sprawozdania finansowego za 2017 r. w dniu 29 października 2019 r. Zarząd Spółki informuje, że naruszenie ma charakter incydentalny oraz że dołoży wszelkiej staranności, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.
PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo