EBI 14/2019

Wrocław, 27 września 2019

 Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż zmianie ulegną terminy publikacji raportów okresowych.
Publikacja raportów w 2019 r. będzie odbywała się w następujących terminach:
- raport okresowy na I kwartał 2019 r. – 30 października 2019 r.
- raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 30 października 2019 r.
- raport roczny za 2017 r. – 30 października 2019 r.
- raport roczny za 2018 r. – 30 listopada 2019 r.
- raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie EBI nr 13/2019 z 12 sierpnia 2019 r. Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończył proces przenoszenia dokumentów księgowych do nowego biura rachunkowego.
Zakończenie procesu przenoszenia dokumentów księgowych powinno pozytywnie wpłynąć na zdolność Emitenta do sporządzenia zaległych raportów okresowych oraz umożliwić biegłemu rewidentowi dokończenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2017 r. i 2018 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo