Zakończenie procesu due dilligence

Wrocław, 11 lipca 2019

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Ceres Management sp. z o.o. zawiadomienie, że spółka D-Vortex sp. z o.o. zakończyła prpodecurę badania due dilligence spółki Ceres Management sp. z o.o. oraz wszystkich spółek zależnych,
w tym Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
 

Spółka Ceres Management sp. z o.o. posiada 49,41% akcji uprawniających do 66,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto Prezesem Zarządu spółka Ceres Management sp. z o.o. oraz jej głównym udziałowcem jest Pan Rafał Czerkawski pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
 

W wyniku przeprowadzonego badania due dilligence spółka D-Vortex sp. z o.o. (KRS: 0000590517) wyraziła zainteresowanie zakupem wszystkich udziałów w spółce Ceres Management sp. z o.o. i złożył stosowaną ofertę zakupu. Zarząd Ceres Management sp. z o.o. poinformował Emitenta, iż oferta kupną została przyjęta i strony podejmą czynności zmierzające do sfinalizowania transakcji.
 

W związku z powyższym, po zrealizowaniu transakcji nabycia udziałów w spółce Ceres Management sp. z o.o., spółka D-Vortex sp. z o.o. zamierza:
1) poddać spółkę Ceres Management sp. z o.o. i jej spółki zależne, w tym Emitenta i jego Grupę Kapitałową, restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej, której celem będzie zawarcie porozumień ze wszystkimi wierzycielami i doprowadzenie do umorzenia, rozłożenia na raty, konwersji na akcje (udziały), zamiany na wierzytelności lub spłaty całości zadłużenia;
 

2) opracować wieloletnią strategię rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej i wprowadzić nowe dochodowe usługi np. związane z doradztwem gospodarczym i pozyskiwaniem dotacji w zakresie ochrony klimatu;
 

3) wnieść do Spółki znaczący majątek w postaci nieruchomości i/lub wierzytelności, które pozwolą na poprawę sytuacji finansowej.
 

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo