EBI 10/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu

Wrocław, 11 lipca 2019

Spółka Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z planowaną transakcją przejęcia udziałów w Ceres Management sp. z o.o. przez spółkę D-Vortex sp. z o.o., w dniu 11 lipca 2019 r. Pan Rafał Czerkawski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. W dniu 11 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację.
 

Ponadto Pan Rafał Czerkawski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce Centrum Obsługi Biznesu i Administracji sp. z o.o. oraz z funkcji Prokurenta w spółce CWPE Investment sp. z o.o. Spółki te są części Grupy Kapitałowej Emitenta.
 

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo