Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

Wrocław, 10 października 2018

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż powziął informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie działającego na wniosek wierzyciela Spółki – Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A. (dalej Wierzyciel) o: - wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Emitentowi na wniosek Wierzyciela tytułem należności głównej w kwocie 205 009,64 zł - wszczęciu egzekucji z nieruchomości wraz z wezwaniem do zapłaty. Zawiadomienie dotyczy wszczęcia egzekucji z nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WR10/00055729/0.

W związku z prowadzonymi rozmowami z potencjalnym inwestorem zainteresowanym przejęciem Spółki oraz chęcią całkowitej spłaty zadłużenia Spółka wystąpiła do Wierzyciela z prośba o wstrzymanie egzekucji z ww. nieruchomości oraz złożyła skargę na postepowanie komornika wnioskując o uchylenie zaskarżonej czynności w postaci wszczęcia egzekucji oraz wstrzymanie dokonania dalszych czynności przez komornika.

Spółka będzie na bieżąco informować o dalszym rozwoju sprawy.
 

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo