EBI 13/2018 Korekta raportu EBI 11/2018

Wrocław, 23 sierpnia 2018

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że z powodów formalnych raport za II kwartał 2018 roku był niekompletny. Tabele z jednostkowym i skonsolidowanym zestawieniem zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, zamieszczone w raporcie za II kwartał 2018 r. (strona 15 raportu - jednostkowe, strona 21 raportu - skonsolidowane) opublikowanym raportem bieżącym EBI 11/2018 z dnia 13 sierpnia br., nie zawierały danych finansowych za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 roku oraz 01.04.2017 do 30.06.2017 roku.
 

Załącznik do niniejszego raportu zawiera uzupełniony raport za II kwartał 2018 roku o dane wskazane powyżej.
 

Ponadto raport okresowy EBI 11/2018 z dnia 13 sierpnia br., zawierający raport za II kwartał 2018 r., został opublikowany z niewłaściwą podstawą prawną tj. § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Właściwa podstawa prawna to § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

CWPE raport II kw 2018_KOR.pdf
 

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo