Podmioty posiadające, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku

Wrocław, 3 lipca 2017

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. niniejszym informuje, że podmiotem posiadającym, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku i upoważnionym do wykonywania prawa głosu była spółka Ceres Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykonująca prawa głosu z 3.510.000 akcji, które stanowiły 49,41% w kapitale zakładowym oraz 7.020.000 głosów – 66,14% w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Lista akcjonariuszy korzy wzieli udzial w ZWZ w dniu 30_06.pdf

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo