Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2016

Wrocław, 31 maja 2017

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2016, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Skonsolidowany _Raport_roczny za 2016.pdf

Opinia i raport bieglego rewidenta z badania skonsolidowanego SF grupy kapitalowej CWPE za rok 2016.pdf

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo