CWPE nowym partnerem Klastra

Wrocław, 3 grudnia 2007

9 listopada 2007 Centrum Wspierania Projektów Europejskich przystąpiło do Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Aneks do Umowy Partnerskiej podpisano w Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej. Na jego mocy, poza CWPE, do Wspólnoty przystąpiło także pięciu innych partnerów – w sumie należy do niej obecnie 36 Podmiotów. Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych ma na celu przede wszystkim stworzyć platformę współpracy regionalnych innowacyjnych firm, których działalność mieści się w obszarze branży informatycznej, instytucji finansowych wykorzystujących technologie informatyczne oraz wrocławskich uczelni wyższych.

Partnerzy dążą do efektywniejszego czerpania z kompetencji członków Klastra, ich potencjału badawczo-rozwojowego na drodze wspólnego opracowywania oraz wdrażania projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacyjnych, jak również aplikowanie o środki na ich realizację.

Szczegółowych informacji udzielają:
Anna Gawlak
Kontakt
Magdalena Knedler
Kontakt
Dział Rozwoju i Współpracy
Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z o.o.

Nasze placówki

Placówki CWPE Zobacz pełną listę naszych placówek
na terenie Polski

Nasi klienci

 • Agremo
 • Aton
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Bogatynia
 • Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo Więzienne w Warszawie
 • BZ WBK
 • Drukarnia DAKO
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • EPO
 • Fortis Bank
 • HAWE
 • Mazowieckie
 • PricewaterhouseCoopers
 • SKSM Sobótka Sp. z o.o.
 • Śnieżka
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Transbud Wrocław
 • Viessmann
 • Volvo