Erasmus+

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w funkcjonującym w kilku obszarach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. W Polsce program realizowany jest w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Erasmus + jest połączeniem i kontynuacją kilku dotychczasowych programów: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, „Młodzież w działaniu”. Obejmuje także centralnie zarządzany program Jean Monnet oraz program wsparcia dla inicjatyw sportowych.

Celem programu jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców, a także wolontariuszy w prowadzeniu i uczestniczeniu w międzynarodowych programach wymian i wsparcia w poprawie umiejętności i podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnione są osoby prywatne, instytucje i organizacje publiczne oraz prywatne zajmujące się edukacją formalną oraz pozaformalną osób uczących się w każdym wieku. Planowana perspektywa unijna dotyczącą programu w latach 2021-2027 jest o wiele bardziej innowacyjna i cyfrowa niż edycje poprzednie. Budżet w nowej prognozie programu wynosi 26,2 miliarda euro.

Unia Europejska na również w planach utworzenie do 2025 roku Europejskiego Obszaru Edukacji, w ramach którego w całej Unii Europejskiej ma być dostęp do edukacji, szkoleń na najwyższym poziomie, program Erasmus+ będzie miał kluczowe znaczenie dla tego przedsięwzięcia. W nowej perspektywie finansowej programu główny nacisk kładzie się na wyłączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Erasmus+ wspiera także realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji. Program ten również wspiera prawa socjalne studentów i uczniów, a ponadto pozwala rozwijać europejski wymiar sportu. Erasmus+ oferuje również możliwości w zakresie mobilności i współpracy w obszarach takich jak: szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna, kształcenie dorosłych i młodzieży oraz sport.